Wedstrijdvoorwaarden

Algemeen

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Studio Steenhuize in naam van Boone Eveline, Assestraat 14, 9550 Steenhuzie-Wijnhuize.

De promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram of andere social mediakanalen.

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk het wedstrijdreglement en alle beslissingen die Studio Steenhuize in verband met de wedstrijd zal treffen.

Studio Steenhuize behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken, indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

De privacy policy is van toepassing.

Deelnamevoorwaarden

Aan deze wedstrijd kan elke natuurlijke persoon vanaf 18 jaar deelnemen.

Eén deelname per persoon.

De prijs is niet deelbaar met derden.

Wedstrijdverloop

De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft het beantwoorden van een vraag, het volgen van het Instagram account @studiosteenhuize en het taggen van twee Instagram accounts.

De wedstrijd start op 1 april 2024 en wordt afgesloten op 8 april 2024 om 24u.

De winnaar van deze prijs wordt bekend gemaakt op het  Instagramkanaal van Studio Steenhuize. De winnaar zal worden gecontacteerd via het opgegeven mailadres bij het invullen van het wedstrijdformulier.

Studio Steenhuize is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden. Bij onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie binnen de week, kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer.

Prijs

Eén dag gebruik van de locatie Studio Steenhuize van 8u tot 16u op een overeen te komen datum tussen 1 juni 2024 en 1 september 2024. De algemene voorwaarden voor het gebruik van de locatie zijn van toepassing en zullen worden meegedeeld aan de winnaar.

De prijs is niet in te ruilen tegen cash geld of andere voordelen in natura.